Aandachtspunten & onderhoud

5 aandachtspunten als u kiest voor een groendak

Denkt u er aan een groendak te installeren? Neem dan even de volgende punten door om goed voorbereid aan uw project te beginnen.

1. Waak over de brandveiligheid van uw woning

De wortelwerende toplaag van uw groendak moet een FLL-keuring hebben om even brandveilig te zijn als een gewoon dak. Concreet zijn volgende elementen nodig voor een brandveilig dak:

  • De substraatlaag moet minstens 3 cm dik zijn met een maximaal organisch gehalte van 20%.
  • De begroeiingsvrije zone moet minstens 30 cm breed zijn, en is enkel noodzakelijk bij grote aaneengesloten dakoppervlakken

2. Houd rekening met extra dakbelasting

Bij de aanleg van een groendak moet de draagstructuur gecontroleerd worden. Bij nieuwbouwprojecten zal dit automatisch meegenomen worden in de ontwerpfase. Bij de installatie op bestaande woningen en panden is een externe stabiliteitsstudie aangewezen. Wij werken samen met erkende stabiliteitsstudiebureaus en kunnen op aanvraag een offerte laten opmaken.

3. Werk enkel samen met ervaren partners

Bij de installatie en tijdens het onderhoud van een groendak moet de nodige voorzichtigheid geboden worden. Ook de waterkerende dakafdichting moet correct beschermd zijn om schade te voorkomen. Voor een gegarandeerde kwaliteit werkt Greentop daarom enkel samen met erkende partners.

4. Vergeet het onderhoud niet

Zoals elke tuin heeft een groendak onderhoud nodig. Extensieve groendaken vragen het minst onderhoud. Dit type groen dak heeft enkel bewatering nodig in de periode na de installatie en tijdens extreem droge periodes. Wil u een echte tuin op uw dak? Dan zal het onderhoud van dit intensief groendak u evenveel tijd kosten als bij een gewone tuin.

5. Controleer of u een bouwvergunning nodig hebt

Voor een extensief groendak hebt u in principe geen bouwvergunning nodig. Voor andere types groendaken zoals intensieve groendaken is dat vaak wel nodig. Doe altijd eerst navraag bij uw gemeentebestuur. Zo voorkomt u dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat.