Onderhoud

Geniet van uw groendak, maar vergeet toch ook vooral het onderhoud niet. Achterstallig onderhoud kan tot onverwachte en ongewenste problemen leiden, hoe deskundig of solide het dak ook is aangelegd.

Extensieve groendaken: onderhoudsarm

In tegenstelling tot de andere types vragen extensieve groendaken weinig onderhoud. Dit betekent niet dat er helemaal géén onderhoud nodig is. In het eerste levensjaar is het aangeraden de extensieve begroening bij voorkeur om de drie maanden te inspecteren. Daarna volstaat één inspectie per jaar. Het onderhoud kan tijdens de eerste twee jaren na aanleg gebeuren in de lente en het najaar. Daarna kan het meestal worden beperkt tot één keer per jaar in de lente + ingezaaide systemen vragen meerdere onderhoudsbeurten per jaar tot het bereiken van 90% bedekking. Vegetatiematten daarentegen hebben voldoende aan één onderhoudsbeurt op jaarbasis.

  • parasitaire planten met de wortel verwijderen
  • afgestorven planten vervangen en kale plekken eventueel herinzaaien
  • erosievorming in het substraat nakijken (bij hellende daken)
  • algemene vervuiling, waaronder opgehoopte bladeren, verwijderen
  • verplaatste vegetatiematten opnieuw goed leggen
  • alle dakdetails nakijken
  • bemesten met organische meststoffen

Intensieve groendaken: zelfde onderhoudsniveau als een gewone tuin

Het onderhoud van een intensief groendak is vergelijkbaar met dat van een tuin op maaiveldniveau. Er is alleen extra aandacht nodig voor de essentiële daktuinvoorzieningen, zoals de waterafvoer, irrigatie en de veiligheidsvoorzieningen.

Sluit een onderhoudscontract af met Greentop. 

Bent u niet in de wieg gelegd als hobbytuinder, sluit dan een onderhoudscontract af met ons. Indien u kiest voor het jaarlijks onderhoudscontract heeft u recht op:

- 3 onderhoudsbeurten die u vrij mag kiezen, deze dienen wel minstens 2 weken op voorhand aangevraagd te worden en zullen plaatsgrijpen afhankelijk van de beschikbare data van de onderhoudsploeg. Onderhoudsbeurtenkunnen enkel elektronisch aangevraagd worden via info@greentop-greenroofs.com 
De kosten van het onderhoudsabonnement worden jaarlijks vooruit betaald.

Extreme droogte?

Tijdens lange periodes van extreme droogtes kan het aangewezen zijn om de aangeplante vegetatie extra te besproeien. Sedumvegetatie mag dan wel specifiek aangepast zijn aan deze droge omstandigheden, bij uitzonderlijke droogte periodes kunnen ook zij wat extra water gebruiken.