Opbouw van een groendak

Uw groendak bestaat uit verschillende lagen en materialen. Allemaal spelen ze een belangrijke rol voor de goede werking van uw groene dak.

1. Vegetatielaag

De begroeiing kan bestaan uit sedum, grassen, kruiden, struiken en zelfs bomen. Voor de sedums hebt u de keuze uit:

 • Sedumstekken: Voor deze methode gebruikten we voornamelijk stekken uit eigen kwekerij (250 g/m²). We strooien de sedums met de hand uit en zorgen voor goede bewatering. Niet geschikt tijdens zeer warme zomermaanden en in de wintermaanden.
 • Sedummatten: voorgeteelde matten die rechtstreeks op de genivelleerde substraatlaag worden gelegd en achteraf goed bewaterd worden. De bedekkingsgraad bij levering is > 90%. Deze vegetatiematten kunnen bijna het hele jaar toegepast worden, behalve bij vorst. Deze methode draagt onze voorkeur.Ontdek hier waarom!
 • Sedumpluggen: sedumpluggen worden gebruikt als er specifieke plantenschema's gewenst zijn. Door de pluggen aan te planten in groepen kan er gespeeld worden met hoogteverschillen en kleuren.
 • Hydroseeding: deze methode wordt enkel bij grote projecten toegepast. Zaaigoed, kleefmiddel (cellulose), mycorrhiza (zwamwortel) en water worden met elkaar vermengd en op het dak gesproeid. Altijd in combinatie met sedumspruiten (50 g/m²).

Een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende vegetatietechnieken kan je hier terugvinden. 

2. Substraat

De substraatlaag is de belangrijkste laag voor de vegetatie en heeft 2 functies:

 • Voedsel- en watervoorziening voor vegetatie
 • Verankering van plantenwortels
 • Drainage

De dikte van de substraatlaag is afhankelijk van de plantensoorten en de klimatologische omstandigheden. Greentop gebruikt uitsluitend FLL-gekeurd substraat en beschikt ook over een eigen blaaswagen.

3. Filtervlies

Een filterdoek zorgt ervoor dat de mineralen niet wegstromen met het regenwater, maar vastgehouden worden in het substraat. Het is een selectief, permeabel membraan dat enkel water doorlaat en daardoor ook zorgt dat de drainagelaag niet verstopt raakt met substraatpartikels. Greentop gebruikt uitsluitend filterdoeken van uitstekende kwaliteit vervaardigd uit duurzame, gerecycleerde materialen.

4. Laag voor drainage en waterreserve

De drainerende laag zorgt voor de afvloeiing van het overtollige water. De keuze van het type drainagelaag is afhankelijk van het type groendak dat u wenst te plaatsen. Een intensief groendak met een hoog gewicht vereist een ander type drainerende laag dan een laaggewicht, extensief groendak. Wij gebruiken verschillende types van drainerende lagen afhankelijk van het project.

5. Absorberende beschermmat

Deze laag beschermt de dakafdichting of de wortelwerende laag tegen mechanische belasting. Afhankelijk van het type mat slaat deze beschermlaag ook nog een bepaalde hoeveelheid water op.

6. Wortelwerende laag

De wortelwerende laag zorgt dat de plantenwortels het dak niet beschadigen. Voor de antiwortellaag kunnen 2 methodes toegepast worden:

 • Bij nieuwbouw: we raden wortelwerende dakbedekking aan (met FLL-keuring)
 • Bij bestaande woningen: we leggen een wortelwerende baan aan als aanvulling op een (niet-wortelwerende) dakbedekking.

Randafwerking

Als de dakranden niet voldoende hoog zijn, is een randafwerking nodig om te zorgen dat uw groendak niet tot aan de dakrand doorloopt. We plaatsen dan speciale profielen die uw groendak begrenzen en installeren steriele zones met dakgrind of kiezels die niet begroeid zijn. Die zones moeten vermijden dat:

 • Opspattende neerslag de muur van het gebouw ernaast vuil maakt.
 • Planten de waterafloop verstoppen.
 • Begroeiing over de dakrand naar beneden hangt.
 • Brand eventueel overslaat van/naar de vegetatie.
 • Extreme wind de vegetatie- of substraatlaag wegblaast.

Onderdelen voor hemelwaterafvoer

Een inspectierooster wordt binnen vegetatievlakken op de dakafvoer geplaatst om te controleren of de waterafvoerende laag goed werkt. Ook belangrijk: het boldraadrooster dat op de afvoerbuis geplaatst wordt om te zorgen dat er geen bladeren in de afvoerpijp komen.