Voordelen

Voordelen van een verticale tuin

Een verticale tuin heeft heel wat esthetische, economische en ecologische troeven. We zetten de voordelen voor u op een rijtje en ontkrachten meteen een paar mythes.

Must voor het milieu

 • Meer biodiversiteit: groengevels herbergen een grote variëteit aan ongewervelde dieren die op hun beurt voedsel zijn voor onder meer stadsvogels. De verticale tuinen zijn ook vaak schuil- en nestplaatsen voor verschillende soorten vogels zoals huismussen, merels,…

 • Betere luchtkwaliteit: omdat het fijn stof wordt opgenomen door de bladoppervlakken, zijn groendaken goed voor de volksgezondheid.

 • Beter binnenklimaat: groene muren kunnen ook binnenshuis worden toegepast. Dan verbeteren ze het binnenklimaat en hebben ze een positief effect op het welbevinden van bewoners en bezoekers.

 • Positief voor het rioleringssysteem: net zoals groendaken kunnen groene gevels in zekere mate regen opvangen en vasthouden. Daardoor beperkt een verticale tuin de afwatering en daalt het risico op overstroming.

Verticale tuinen isoleren en beschermen

 • Betere thermische isolatie: de verticale tuin zorgt dat de windsnelheid langs de gevels daalt en draagt daardoor automatisch bij tot een betere isolatie. Bovendien beperkt de begroeiing de directe impact van zonnestralen op de gevelmaterialen. In de zomer blijft het dus binnen koeler en in de winter is er minder warmteverlies omdat de groengevel een scherm vormt tegen de koude luchtstromen.
 • Geluidsisolatie: groene gevels houden 2,5 à 3 decibels geluid van buiten tegen omdat het 'uitdooft' tussen de bladeren.
 • Verminderd brandrisico: gevelpanelen zijn vrijwel permanent nat en verlagen daarom het brandrisico
 • Beschermen uw gevel tegen vandalisme of bvb ter voorkoming van graffiti

​Niets dan voordelen voor de mens

 • Esthetische meerwaarde: een verticale tuin is veel beter zichtbaar dan een groendak en verhoogt de groenbeleving in de stad aanzienlijk. De beplanting valt nog eens extra op omdat er elk seizoen veranderingen optreden. Begroeide panelen op de wand kunnen eventueel in de bedrijfskleuren of in de vorm van het bedrijfslogo worden uitgevoerd.
 • Plus voor uw gezondheid: dankzij groengevels gaat de luchtkwaliteit in de stad er aanzienlijk op vooruit. Omdat ze zorgen voor geluidsisolatie en een grotere natuurbeleving in de stad, verlagen ze ook ons stressniveau.

Goed voor uw portemonnee

 • Positieve invloed op de levensduur van uw gevel: groene gevels beschermen uw gevelbekleding tegen zonnestralen (bijvoorbeeld tegen uv-straling) en tegen hevige regen en hagel. Meer nog: ze gaan ook de bijtende werking van luchtverontreinigende stoffen tegen. (graffiti)
 • Lagere energiekosten: verticale tuinen zorgen voor thermische isolatie. Resultaat: lagere verwarmingskosten in de winter en een kleiner energieverbruik door de airco in de zomer.

Mythes over groengevels

 • "Gevelgroen maakt muren en gevels vochtig": het omgekeerde is waar. Het gevelgroen doet dienst als een soort 'regenmantel' en houdt zo de achterliggende gevel droog.
 • "Gevelgroen trekt insecten en spinnen aan, zelfs tot in huis": onderzoek heeft aangetoond dat er bij huizen met gevelgroen net minder spinnen en andere insecten aangetroffen worden binnen.