Onze werkwijze

Wij handhaven een systematische aanpak, waarbij elk project 4 stappen doorloopt.

1. Aanvraag en opstelling offerte

U vraagt een offerte aan, die wij u vervolgens zo spoedig mogelijk bezorgen. Onze offertes zijn steeds op maat gemaakt. Heeft u besloten op onze offerte in te gaan, of wenst u een nadere toelichting, dan maken we een afspraak voor een eerste plaatsbezoek. Het projectvoorstel en de materiaalkeuze kunnen dan worden toegelicht.
Desgevallend kan de initiële offerte worden aangepast, waarna hij opnieuw aan u wordt voorgelegd.

 

2. Vastlegging van het project

Van zodra er een principieel akkoord is tussen beide partijen, krijgt u het voorschotfactuur toegestuurd. Wij plannen meteen ook een tweede plaatsbezoek met onze projectleider, zodat ons installatieteam zich een idee kan vormen van de projectomvang en de geplande aanpak. Dit is de laatste fase waarin het project, indien u dat wenst, nog een laatste keer bijgestuurd kan worden. Nadien wordt al het nodige materiaal besteld en wordt een datum voor de installatie ingepland.

 

3. Installatie van het groendak

Op de afgesproken dag komt ons installatieteam uw groendak aanleggen. Wij berichten u steeds over de details en eventuele onvoorziene wijzigingen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 

4. Oplevering

Na de installatie brengt onze projectmanager een bezoek aan uw groendakproject. Het project wordt dan afgerond verklaard, waarna u het resterende deel van uw factuur ontvangt. Na deze oplevering blijven wij u echter ondersteuning aanbieden. Indien u vragen heeft over het onderhoud van uw groendak, het verdwijnen of verschijnen van plantensoorten,.. horen wij ze graag. Wij delen met plezier onze expertise zodat onze projecten niet alleen mooi, maar ook duurzaam zijn.