Must voor het milieu

Groendaken en groengevels hebben onbetwistbare ecologische voordelen. Ontdek alles over het effect op de luchtkwaliteit, de biodiversiteit in de stad enz.

Betere luchtkwaliteit

Een groendak kan de milieukwaliteit in en rond de stad verbeteren:

  • Minder fijn stof: per vierkante meter groen daalt de hoeveelheid fijn stof met 2 kilo. Volgens experts zijn groendaken daarmee even efficiënt als roetfilters.
  • Minder CO2: een groendak zet CO2 om in zuurstof en neutraliseert schadelijke CO2 uitstoot.  Het broeikaseffect wordt zo vertraagd.

Meer biodiversiteit

Groene daken kunnen zorgen voor meer planten- en diersoorten in de stad omdat ze een schuil- of broedplaats zijn voor vogels, vlinders of insecten. Wil u nog een stap verder gaan? Kies dan voor ons specifiek biodiversiteitsdak. Het combineert de eigenschappen van een gewoon extensief groendak met een maximale biodiversiteit. Contacteer Greentop voor meer informatie.

Betere waterbeheersing

Groendaken zijn een slimme oplossing om de gevolgen van hevige neerslag te beperken. De plantenlaag en de substraatlaag van het groendak houden namelijk het water vast. Resultaat: de druk op het rioleringsstelsel verlaagt en er komt minder ongezuiverd rioolwater in het milieu. Bovendien daalt het overstromingsgevaar. Extensieve dakbegroeiing houdt 40 tot 80% van de jaarlijkse neerslag vast en intensieve dakbegroeiing zelfs 80 tot 99%.

Duurzaamheid

Greentop maakt voornamelijk gebruik van duurzame materialen die gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden. Daardoor gaat uw groendak langer mee en blijft de impact op het milieu beperkt.

Daling van het Urban Heat Island-effect

Het Urban Heat Island-effect is het verschijnsel waarbij de temperatuur in een stad hoger ligt dan op het platteland. Oorzaak: de absorptie van zonlicht door de donkere materialen in de stad. Groendaken zijn dan de ideale oplossing om die opwarming tegen te gaan.

Minder geluidsvervuiling

Een groendak absorbeert geluidsgolven. Resultaat: u hebt minder last van straatlawaai aan de achterkant van uw huis of in uw tuin.